Podmínky práce s cookies

Společnost EGIS Praha, spol. s r.o., IČ: 63982722, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v oddílu C, vložce 39969 (dále jen „EGIS“) používá cookies v souvislosti s provozem jejích webových stránek egispraha.cz (dále jen „web“).

Účelem tohoto dokumentu Podmínky práce s cookies (dále jen „podmínky“) je seznámit Vás se způsobem nakládání s cookies, s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů a dále poskytnout Vám přehled všech Vašich práv ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“) a ve smyslu nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Jako návštěvník webu jste povinen si tyto podmínky přečíst a v případě, že nerozumíte některé informaci či pokud budete cokoli potřebovat, můžete se na EGIS obrátit na email: egispraha@egispraha.cz.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k nejrůznějším účelům.

Některé z nich jsou pevnou součástí webu, nelze je vypnout a bez nich nejde web využívat – to jsou tzv. nezbytné cookies.

Dalším typem jsou technické cookies, které Vám slouží ke zpříjemnění prohlížení webu a EGIS předávají data o návštěvnosti podstránek a další statistické údaje. Tyto cookies vypnout lze, ale nebudete pak moci využívat naše internetové stránky v plném rozsahu, jelikož Vám přinášejí benefity jako např. uložení Vámi preferované jazykové volby.

Posledním typem využívaných cookies jsou marketingové cookies, díky nimž Vám EGIS může zobrazit Vámi preferovaný obsah. Údaje z těchto cookies EGIS dále používá pro zpracování anonymních analýz. Tyto cookies jsou využívány pouze s Vaším souhlasem a jejich vypnutí nebude mít efekt na fungování webu.

Druhy využívaných cookies

Google – analytické a marketingové

Účel: Tyto cookies slouží pro analýzy a provádění marketingu. Analytické cookies používáme za účelem sledování anonymizovaných dat o pohybu uživatelů napříč webem a následnému zlepšovaní služeb. Marketingové cookies používáme pro remarketing, tzn. že zpětně pomocí reklamních bannerů oslovujeme uživatele, kteří již na našem webu byli a navrhujeme novou návštěvu našeho webu.

Rozsah:

Cookies ID, IP adresa, údaje související s využitím stránky, časem stráveným na stránce, reporting o aktivitách.

Doba: Takto získané údaje zpracováváme a archivujeme podobu dvou let u analytických cookies a po dobu 90 dní u marketingových cookies, to vše od Vaší poslední návštěvy na našich internetových stránkách.

Příjemci: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA. Úroveň ochrany je zaručena standardními smluvními doložkami. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Podrobné podmínky třetí strany: Více informací o těchto cookies se dozvíte přímo na oficiálních stránkách provozovatele cookies zde: Jak Google využívá soubory cookie – Ochrana soukromí a smluvní podmínky – Google

Právním titulem pro tento účel je souhlas. Souhlas nemusíte udělit a můžete jej kdykoliv odvolat. Nastavení zde: Zásady ochrany osobních údajů – Ochrana soukromí a smluvní podmínky – Google

Seznam – analytické a marketingové

Účel: Tyto cookies slouží pro analýzy a provádění marketingu. Analytické cookies používáme za účelem kontroly reklamních kampaní. Marketingové cookies používáme pro remarketing, tzn. že zpětně pomocí reklamních bannerů oslovujeme uživatele, kteří již na našem webu byli a navrhujeme novou návštěvu našeho webu.

Rozsah:

Cookies ID, IP adresa, údaje související s využitím stránky, časem stráveným na stránce, reporting o aktivitách.

Doba: Takto získané údaje zpracováváme a archivujeme podobu dvou let u analytických cookies a po dobu 90 dní u marketingových cookies, to vše od Vaší poslední návštěvy na našich internetových stránkách.

Příjemci: Seznam.cz, a.s., ČR.

Podrobné podmínky třetí strany: Více informací o těchto cookies se dozvíte přímo na oficiálních stránkách provozovatele cookies zde: Smluvní podmínky | Sklik Nápověda

Právním titulem pro tento účel je souhlas. Souhlas nemusíte udělit a můžete jej kdykoliv odvolat. Nastavení zde: Konverze | Sklik Nápověda

Poučení o Vašich právech a možnosti je uplatnit

Přehled práv je uveden zde.

Proti provádění přímého marketingu můžete kdykoliv podat námitky. Nastavení je možno změnit po kliknutí na tlačítko „Spravovat souhlas“ v levém dolním rohu obrazovky.

Většina internetových prohlížečů také umožňuje prostřednictvím svého nastavení kontrolovat většinu druhů cookies. Můžete si tedy prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o přijetí cookies a můžete se rozhodnout, zda použití cookies potvrdíte nebo nikoliv. Můžete také cookies zcela vypnout nebo zakázat. Více informací naleznete v nápovědě ke svému prohlížeči. Cookies, které jsou již uložené, můžete průběžně mazat ze svého počítače.

Nastavením v rámci cookies lišty je udělen souhlas a může jím být také odvolán. Souhlas, který jste EGIS, jakožto správci, tímto dobrovolně udělil, je možné kdykoliv bezplatně odvolat.

Více informací o cookies, podrobné vysvětlení jejich fungování, přehled Vámi užívaných cookies v rámci Vašeho internetového prohlížeče a jednoduché vysvětlení způsobu vypnutí naleznete také na tomto odkazu.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech s ním souvisejících, včetně vysvětlení způsobu, jak tato práva uplatnit, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na webu EGIS Praha, spol. s r.o. dostupných zde.https://www.egispraha.cz/www/gdpr/text

K těmto podmínkám

Tento dokument nabývá účinnosti dne 6. 8. 2021.

Společnost EGIS Praha, spol. s r.o. je oprávněna v případě potřeby tyto podmínky aktualizovat. Při prohlížení našich internetových stránek se vždy informujte o aktuálním znění těchto podmínek. Nové znění je účinné zveřejněním. To je vždy zobrazeno na našich internetových stránkách a je tak umožněna jeho archivace a reprodukce.